רפואה שלמה

בתקופה לא פשוטה זו, רצינו להזכיר לך שכל הזמן יש מי שחושב עליך,

שדואג לך,

שמתפלל לשלומך ולבריאותך.

התחזק! עוד רגע והכל מאחוריך!

באהבה, משפחת X.

ברכות נוספות