ציטטה

"האהבה עיוורת…השכנים לא" (מקור לא ידוע)

ברכות נוספות