ציטטה

"האדם יוצר את טעמם של הדברים" (ניטשה)

ברכות נוספות