ציטטה

"לרוב, תוצאות הפחד חמורות ומצערות הרבה יותר מהגורמים לו" (ניקולס אורליוס)

ברכות נוספות