ציטטה

"אל תזלזל בתנור רעוע…עלולות לצאת ממנו לחמניות נפלאות" (מקור לא ידוע)

ברכות נוספות