ציטטה

"הטרגדיה של החיים איננה המוות, אלא הדברים שאנחנו מניחים להם למות בקרבנו בעודנו חיים" (נורמן קזינס)

ברכות נוספות