ציטטה

"מכל מלמדתי השכלתי" (תהילים פרק קיט)

ברכות נוספות