ציטטה

"אתה מה שאתה אוכל" (מקור לא ידוע)

ברכות נוספות