ציטטה

"הצלחה מתחילה בניסיון וממשיכה בעבודה קשה. מי שלא מנסה- לא יצליח לעולם" (מקור לא ידוע)

ברכות נוספות