ציטטה

"כאשר שוחים נגד הזרם- מגיעים אל המקורות" (מקור לא ידוע)

ברכות נוספות