ציטטה

"אם אתה מאמין שיכולים לקלקל…תאמין שיכולים לתקן" (רבי נחמן מברסלב)

ברכות נוספות