ציטטה

"צריך להפעיל 72 שרירים כדי ליצור מבט כועס. בשביל חיוך צריך רק 23" (מקור לא ידוע)

ברכות נוספות