לגננת היקרה

X האהובה,

עברה לה שנה, הילדים גדלו…

התבגרו, גבהו, קצת השתנו…

היית שם לאורך כל הדרך, חינכת, ליטפת, דאגת…

היית שם ברגעים בהם אנו לא היינו,

עשית הכל על מנת שהם לא ירגישו במחסורנו. על כך שלוחה לך תודתנו הגדולה.

מעריכים את כל מה שעשית בשבילנו.

משפחת X.

ברכות נוספות