זמן ל-10 עניינים/ יאנוש קורצ'אק

זמן ל-10 עיניינים, יאנוש קורצ'אק

1. קח לך זמן לעבודה – זה המחיר להצלחתך.

2. קח לך זמן לחשיבה – זה מחיר הכח שלך.

3. קח לך זמן למשחקים – זה סוד הנעורים שלך.

4. קח לך זמן לקריאה – זה הבסיס של הידע שלך.

5. קח לך זמן לשלווה – זה מסייע לך לשטוף את האבק מעייניך.

6. קח לך זמן להיכרות וידידים – זה מעיין האושר שלך.

7. קח לך זמן לאחוות האדם – חברות עם אדם קרוב מבטיחה לך את התרומה לזולתך.

8. קח לך זמן לחלומות – זה ימשוך את נפשך אלי כוכבים.

9. קח לך זמן לצחוק ולשובבות – זה יקל עליך את מעמסת החיים.

10. קח לך זמן לתכנון – ואז תהיה לך אפשרות לבצע את כל האחרים.

ברכות נוספות