דברי גתה

"עולמנו שומם אם נחשוב רק על הרים, נהרים וערים.

אך אם נכיר מישהו

שחושב ומרגיש כמונו, ואשר

גם כשהוא רחוק

הוא קרוב אלינו ברוחו-

יהפוך עולמנו לגן פורח" (גתה).

ברכות נוספות