דברי ג'ורג וושינגטון

"לא קשה להיווכח

שמעשים, ולא מילים,

הם המבחן האמיתי לידידות,

הפגנה ראוותנית של כוונות טובות

איננה הוכחה לעומק הקשר" (גורג' וושינגטון).

 

 

ברכות נוספות