ברכת יום הולדת ממרחקים

שולחת אליך, ממרחקים, ברכה גדולה עמוק מהלב.

שהשנה ניפגש יותר, שנחווה כמה שיותר חוויות משותפות, שמחות גדולות וקטנות,

שנזכה לחגוג כמה שיותר ביחד, ושכל הזמן נהיה אחת במחשבותיה של השנייה.

מאחלת לך שכל מה שאיחלו לך- יתגשם!

ברכות נוספות