ברכה ליום הולדת בצרפתית – למישהו באמת אוהבים

Joyeux anniversaire ! Que ce jour important fasse que ta journée soit plus particulière qu'une journée habituelle. Je te souhaite une journée remplie de rires, de fous rire, des petits bonheurs et d'amour. Plein de beaux moments a partagés avec ta famille et tes amis. Bon anniversaire.. Je t’embrasse.

תגיות: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ,

ברכות נוספות