ברכה ליום הולדת באנגלית לחברה

Happy Birthday to my very own NIKENAME

I love you so very much! You're like a sister to me (and my favorite at that). I wish you all of the best of everything; health, wealth, luck, love, success, and happiness! Love you to death and

ברכות נוספות